O Covmask

Iniciativa COVID19 CZ vznikla primárně za cílem pomoci záchranným složkám, kterým se v současné situaci nedostává ochranných pomůcek a prostředků. Sdružujeme odborníky v krizových odvětvích i zájemce z široké veřejnosti. Tuto práci děláme dobrovolně a věříme, že pomůžeme tam, kde je to nejvíce třeba.

Ve velmi krátké době jsme intenzivní prací a výzkumem vyvinuli dostupné řešení jak předcházet nákaze osob ve styku s infekčním onemocněním COVID-19  a věříme, že jej rychle rozšíříme všem profesionálům, aby mohli kvalitně a hlavně bezpečně vykonávat svou práci.

Námi vytvořený ochranný prostředek je celoobličejová maska s výměnným filtrem P3R, jehož úroveň ochrany je vyšší než filtr FFP3.

Tato maska vznikla modifikací sportovních masek pro šnorchlování, které jsou v souladu se základními požadavky nařízení (EU) 2016/425 Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích, s certifikovaným filtrem P3R.

Kompletace a efektivita výrobku byly podrobeny laboratorním analýzám, kompletní ochranná maska s filtrem však zatím žádný certifikát nemá! Věnujte prosím pozornost stránce Vyloučení odpovědnosti.

V případě, že byste měli nějaké nápady na zlepšení, kontaktujte nás prosím na emailu info@covmask.cz. Adresa neslouží pro zajištění objednávek masek. Přečtěte si o postupu, jak získat masku.

Mapa zařízení, které již používají Covmask

Aktuální počty expedovaných masek

Verze pro ženy:
Verze pro muže:

Manuál k masce v2_P3R

OTEVŘÍT NÁVOD K POUŽITÍ MASKY

Manuál k používání P3 R filtru AVEC

OTEVŘÍT NÁVOD K POUŽITÍ FILTRU

White paper

OTEVŘÍT ČLÁNEK (PDF)
OPEN ENGLISH VERSION (PDF)

Prezentace masky

OTEVŘÍT PREZENTACI

Rešerše dezinfekce a sterilizace povrchu

OTEVŘÍT REŠERŠI

Analýza masky elektronovým mikroskopem

OTEVŘÍT ANALÝZU