White paper: Covmask.cz

White paper: Covmask.cz

OTEVŘÍT ČLÁNEK (PDF)
OPEN ENGLISH VERSION (PDF)

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Plastový adaptér Covmask.cz umožňuje modifikaci potápěčské, celoobličejové masky Decathlon Easybreath pro šnorchlování, na improvizovaný ochranný prostředek s certifikovaným vyměnitelným filtrem se závitem Rd 40 1/7″, kompatibilním s filtry NATO.
Technické řešení je navrženo pro velkokapacitní výrobu pomocí vstřikolisu a umožňuje rychlou
výrobu velkého množství ochranných pomůcek. Použitý materiál a jeho povrchová úprava se snadno dezinfikují. Výrobek má vysokou životnost, kvalitu a přesnost. Variantně je možné adaptér rovněž vyrábět pomocí 3D tisku.

DESIGN
Kompletní prostředek osobní ochrany se sestává z následujících částí:
Částicový filtr kompatibilní se standardními vojenskými závity NATO Rd 40 1/7″. V našem případě je užíván P3 R částicový filtr společnosti AVEC, kde maximální průnik zkušebního aerosolu chloridu sodného je méně než 0,0001% při průtoku 95 l/min. Filtr je tedy oproti FFP3 respirátorům zásadně účinnější.
Plastový adaptér Covmask.cz slouží pro upevnění částicového filtru. Adaptér je na spodní straně opatřen sponou pro upevnění na sportovní potápěčskou masku, horní strana je pak opatřena vnitřním standardizovaným závitem Rd 40 1/7″ pro upevnění samotného částicového filtru. Uvnitř adaptéru se pak sbíhají dva nádechové kanály vedené ze samotné masky. Variantně je možné užít i adaptér pro upevnění HEPA filtru pro běžné vysavače.
Potápěčská maska Decathlon Easybreath V1 pro šnorchlování, běžně dostupná ve sportovních potřebách. Novější verze EasyBreath 500 je ve vývoji a bude brzy dostupná.

TESTY
Prezentovaná sestava potápěčské masky, adaptéru Covmask.cz a částicového filtru byla testována na těsnost a kumulaci CO2. Při zkoušení podtlakem 1kPa byl za 1 min pokles tlaku menší než 100Pa. Při testech byla naměřena koncentrace CO2 ve výši 1,5 obj.%. Celková rozšířená relativní nejistota měření byla 3,25 %.
Povrch masky byl rovněž přezkoumán elektronovým mikroskopem se zaměřením na zjištění hrubosti povrchu a pro potřeby dezinfekce a struktury materiálů s konstatováním, že použité materiály jsou pro daný účel vyhovující.
Rovněž bylo provedeno kontrolní měření průsaku zkušebního aerosolu s virem chřipky s negativním výsledkem (průsak viru nebyl detekován).

AKTUÁLNÍ STAV
V současné době máme k dispozici asi 10 000 ks potápěčských masek Decathlon Easybreath, adaptéry Covmask.cz jsouvyráběny na dobrovolnické bázi pomocí 3D tisku a je zajištěn dostatečný přísun částicových filtrů přímo od výrobce.
Byla rovněž zbudována tisková farma přímo v montážních prostorách ČVUT a projekt je podporován velkým dodavatelem 3D tiskáren.

Pro podporu expedice logistiky byl
vytvořen objednávkový systém napojený
na web projektu www.covmask.cz
Distribuci zajišťuje dobrovolnická síť
kurýrů v elektromobilech, vzdálenější
lokace jsou rovněž obsluhovány leteckou
přepravní službou.
K 5.4.2020 bylo doručeno 8 113 ks
masek do 75 nemocnic a poboček
záchranné služby.
Financování projektu je zajištěno za podpory ČVUT v Praze a úspěšné crowdfundingové kampaně.

PLÁN ROZVOJE
Pro zvýšení produkce byla nasazena výroba adaptérů
Covmask.cz za pomoci vstřikovaného plastu s produkcí
v řádu jednotek tisíc za den a možným řádovým
navýšením. Plánujeme rovněž posílit montážní kapacity
tak, aby bylo možné produkovat alespoň 2000 ks masek
za den.
Probíhající proces ochrany duševního vlastnictví bude
chránit vstřikolisovou variantu adaptéru a způsob jeho
výroby s tím, že adaptér bude komerčně nabídnut
do zahraničí.

KONTAKTY
David Miklas & Michal Sláma
mail: info@covmask.cz
web: www.covmask.cz

cs_CZCzech
en_GBEnglish cs_CZCzech